HUMAAN VITAAL

Op verantwoorde wijze adviseren, trainen en begeleiden van de mens ter bevordering van diens welzijn; o.a. door begeleiding van PGB-cliënten.

Zowel privé- als ook PGB-cliënten bied ik de volgende ondersteuning om deze doelstelling waar te maken:
- Activiteiten begeleiding.
- Ondersteunende begeleiding.
- Huiswerkbegeleiding.
- Naschoolse opvang.
- Nacht- en/of weekendopvang.

Ieder mens heeft behoefte aan unieke benadering. Samen met mijn cliënten beoordelen ik individueel wat ik voor hen kan betekenen. Neem voor meer informatie dan ook persoonlijk contact met mij op.